Skip to content Skip to footer
COrdel

Enerjinin çevresel kirliliğe yol açmadan sürdürülebilir olarak sağlanabilmesi için kullanılacak kaynakların başında biyokütle enerjisi gelmektedir. Biyokütle enerjisi tükenmez bir kaynak olması, her yerde elde edilebilmesi, özellikle kırsal alanlar için sosyo-ekonomik gelişmelere yardımcı olması nedeniyle uygun ve önemli bir enerji kaynağı olarak görülmektedir.

Tarımsal ve ormansal atıklar biyokütle için en önemli kaynak potansiyelini oluşturmaktadır. Fosil yakıtların kısıtlı olması, ayrıca bunların çevre kirliliği oluşturması nedeni ile biyokütle kullanımı enerji sorununu çözmek için giderek önem kazanmaktadır.

Biyokütle

CORDEL ENERJİ, yenilenebilir enerji kaynaklarına olan bağlılığının bir göstergesi olarak,  biokütle enerjisi çözümleri de sunmaktadır. Biokütle enerjisi, organik maddelerin  yakılmasıyla elde edilen yenilenebilir bir enerji kaynağıdır. CORDEL ENERJİ, biokütle  enerjisinin potansiyelini kullanarak sürdürülebilir bir geleceğe katkıda bulunmayı  amaçlamaktadır. 

CORDEL ENERJİ’nin Sunduğu Biokütle Hizmetleri: 

CORDEL ENERJİ, biokütle enerjisi alanında aşağıdakiler gibi çeşitli hizmetler sunmaktadır: 

Biokütle Kazanı Kurulumu: CORDEL ENERJİ, evler, işletmeler ve sanayi tesisleri  için farklı kapasitelerde biokütle kazanları kurar. Bu kazanlar, odun talaşı, pelet, briket  ve diğer biokütle kaynaklarını yakarak ısı ve elektrik üretir. 

Biokütle Yakıt Tedariki: CORDEL ENERJİ, müşterilerine yüksek kaliteli ve  sürdürülebilir biokütle yakıt tedariği hizmeti sunar. Şirket, farklı biokütle türlerini  temin ederek müşterilerinin ihtiyaçlarına en uygun yakıtı seçmelerine yardımcı olur. 

 Biokütle Enerji Sistemleri Tasarımı: CORDEL ENERJİ, müşterilerinin özel  ihtiyaçlarına ve tesislerinin özelliklerine göre özelleştirilmiş biokütle enerji sistemleri  tasarlar. Bu sistemler, en yüksek verimliliği ve enerji tasarrufunu sağlayacak şekilde  tasarlanmıştır. 

Biokütle Enerji Sistemleri Bakım ve Onarımı: CORDEL ENERJİ, biokütle enerji  sistemlerinin uzun ömürlü ve sorunsuz çalışmasını sağlamak için periyodik bakım ve  onarım hizmeti sunar. 

Danışmanlık Hizmetleri: CORDEL ENERJİ, biokütle enerjisi ile ilgili olarak  müşterilerine danışmanlık hizmeti de sunmaktadır. Bu hizmet kapsamında, şirket,  müşterilerine biokütle enerjisinin faydaları, biyokütle sistemlerinin kurulum  maliyetleri ve devlet teşvikleri hakkında bilgi verir. 

CORDEL ENERJİ’nin Biokütle Enerji Sistemlerinin Faydaları: 

CORDEL ENERJİ’nin biokütle enerji sistemleri, birçok önemli fayda sunmaktadır: 

Sürdürülebilirlik: Biokütle enerjisi, yenilenebilir bir enerji kaynağıdır ve sera gazı  emisyonlarına katkıda bulunmaz. Bu sayede, sürdürülebilir bir geleceğe katkıda  bulunmanıza yardımcı olur. 

Enerji Bağımsızlığı: Biokütle enerjisi, yerli bir enerji kaynağıdır. Bu sayede, enerji  ithalatına olan bağımlılığınızı azaltabilir ve ülkenizin enerji güvenliğini  sağlayabilirsiniz. 

Düşük İşletim Maliyetleri: Biokütle enerjisi, geleneksel enerji kaynaklarına kıyasla  daha düşük işletme maliyetlerine sahiptir. Bu sayede, enerji faturalarınızda tasarruf  edebilirsiniz. 

Çevre Dostu: Biokütle enerjisi, atık ve orman ürünlerinin geri dönüştürülmesini  sağlayarak çevreye katkıda bulunur. 

Yerel Ekonomiyi Destekler: Biokütle enerjisi, yerel tarım ve ormancılık sektörlerini  destekleyerek yerel ekonomiye katkıda bulunur.

1 – Tarımsal Biyokütle Kaynaklar
  • Yağlı tohumlu bitkiler (kanola, ayçiçeği, soya vb.)
  • Şeker ve nişasta bitkileri (patates, buğday, mısır, şeker pancarı vb.) • Elyaf bitkileri (keten, kenevir, sorgum, miskantus, vb.)
  • Bitkisel artıklar (dal, sap, saman, kök, kabuk, vb.)
2 – Orman ve Orman Ürünlerinden Elde Edilen Biyokütle Kaynakları
  • Orman ve ormancılık endüstrisi atık ve artıkları, enerji ormanları, enerji bitkileri.
3 – Hayvansal Biyokütle Kaynakları
  • Büyükbaş, küçükbaş ve kümes hayvanlarının dışkıları, mezbaha atıkları ve hayvansal ürünlerin işlenmesi sırasında ortaya çıkan atıklar.
4 – Kentsel ve Endüstriyel Atıklardan Elde Edilen Biyokütle Kaynakları
  • Biyolojik kökenli endüstri atıkları, belediye atıkları, arıtma çamurları.

Biyokütle kaynaklarından aşağıda belirtilen çevrim yöntemleri uygulanarak farklı  yakıt türleri üretilebilmektedir.

Biyokütle Enerjisi Potansiyelimiz 

Bakanlığımız tarafından biyokütle enerji potansiyelin belirlenmesi amacıyla  hazırlanan Biyokütle Enerjisi Potansiyel Atlası (BEPA) verilerine göre  toplanabileceği değerlendirilen atıklarımızın toplam ekonomik enerji eşdeğeri  yaklaşık 3,9 MTEP/yıl’dır. 

Biyokütle ve atık ısı enerjisine dayalı kurulu güç Haziran 2022 sonu itibariyle 2.172  MW, toplam kurulu güç içerisindeki oranı %2.14 olup yıllara göre kurulu güç  değişimi ve toplam kurulu güç içerisindeki oranı aşağıdaki grafiklerde yer  almaktadır.