ORC Sistem Teknik Veriler

PRODUCT RANGE

LOW to MEDIUM TEMPERATURE

HIGH TEMPERATURE

THERMAL CARRIER

Superheated Water / Steam / Thermal Oil

Thermal oil

TEMPERATURE

155°C to 210°C (inlet) / 50°C to 130°C (outlet)

310°C (inlet) / 90°C to 180°C (outlet)

THERMAL POWER

1000 kWth to 4000 kWth

4000 kWth and above

3000 kWth and above

RATED CAPACITY

140 kWe to 560 kWe

560 kWe to 7000 kWe

600 kWe to 7000 kWe

GROSS EFFICIENCY

14%

14% to 16%

22% to 24%

COLD SOURCE

ACC*

ACC ou WCC*

ACC ou WCC

FLUID

R1233zdE / R245fa

R1233zdE / R245fa / Alkanes

Cyclopentane

Atık Isı Geri Kazanımı Uygulamaları

 

 

Gaz Motorları

Atık ısı geri kazanımı tüm gaz motorları için yüksek kazançlı, verimlilik artıcı ek yatırım imkanıdır. Patentli Clean Cycle ORC teknolojisi ile ilk kez her gaz motoru bağımsız olarak kendi bacasından çıkan ısıdan yüksek maliyetli yatırımlara gerek kalmadan elektrik üretebilir.

Biyogaz santralleri, biyokütle santralleri, çöp yakma tesisleri, çöp gazı santralleri ve atık su arıtma tesisleri gaz motorlarından ciddi miktarda atık ısıyı bacalarından doğaya atmaktadırlar. Baca tahliye hattına paralelde kurulacak eşanjörler vasıtası ile bu atık ısı 155 C’de sıcak suya dönüştürülüp patentli Clean Cycle ORC türbinine iletilerek elektrik üretilebilir.

Biyokütle Kazanları

Patentli Clean Cycle ORC teknolojisi ile ilk kez her boyutta biyokütle kazanı atıl kazan kapasitesini ve bacadaki atık ısısını yüksek maliyetli yatırımlara gerek kalmadan elektiğe dönüştürebilir. Bu sayede elektrik üretimine ek olarak daha dengeli kazan işletme sıcaklıkları elde etmem de mümkündür.

Geleneksel ORC sistemlerinin aksine ısı transferi akışkanı olarak su kullanıldığı için işletme sahibine her hangi bir ek sigorta yükü ve işletme riski getirmez.

Endüstiyel Prosesler

Her hangi bir endüstriyel tesis atık ısı geri kazanımı için kolaylıkla GE tarafından patentli Clean Cycle ORC teknolojisinden yararlanabilir. Geleneksel ORC sistemlerinin aksine ısı transferi akışkanı olarak su kullanıldığı için işletme sahibine her hangi bir ek sigorta yükü ve işletme riski getirmez. Çimento, Gıda, Demir-Çelik, Petrokimya ve Ahşap Sanayi tesislerinde ciddi miktarda atıl atık ısı mevcuttur.

Sıvı Yakıtlı Motorlar

Atık ısı geri kazanımı tüm sıvı yakıtlı motorlar için yüksek kazançlı, verimlilik artıcı ek yatırım imkanıdır. Patentli Clean Cycle ORC teknolojisi ile ilk kez her sıvı yakıtlı motor bağımsız olarak kendi bacasından çıkan ısıdan yüksek maliyetli yatırımlara gerek kalmadan elektrik üretebilir.

Baca tahliye hattına paralelde kurulacak eşanjörler vasıtası ile atık ısı 155 C’de sıcak suya dönüştürülüp patentli Clean Cycle ORC türbinine iletilerek elektrik üretilebilir.