Skip to content Skip to footer
CORDEL

Atık ısı geri kazanımı GE tarafından geliştirilmiş ve patentli olan Clean Cycle TM ORC teknolojisi sayesinde yüksek kazançlı ve risksiz bir yatırım imkanı haline gelmiştir. Endüstiryel atık ısılar, biyogaz ve biyokütle santralleri, çöp gazı santralleri, kojenerasyon tesisleri Clean Cycle ORC teknolojisi için ideal uygulama alanlarıdır.