GELECEĞİN ENERJİSİ
YEŞİL HİDROJEN VE
HİDROJEN JENERATÖRÜ

 

Geleneksel fosil enerji kaynaklarının (kömür, petrol, doğalgaz)
azalması ve insanoğlunun yaşamını ve gelişimini doğrudan
tehdit eden fosil enerji kullanımının yol açtığı çevre kirliliği ile
birlikte, yenilenebilir ve çevre koruma enerjisine önem
vermek ve geliştirmek, CO2 emisyonlarını azaltmak zorunluluk
haline gelmiştir.
CORDEL ENERJİ, yenilikçi hidrojen üretimi su elektroliz
teknolojilerini benimseyerek, fotovoltaik güçle hidrojen
üreten ve sudan ürettiği bu yakıtı maksimum güvenlikte, en
verimli şekilde yakabilen reaktör sistemini üretmiştir.
Düşük maliyetli yeşil hidrojen enerji üretimi ile şebekeden
bağımsız, işletmeler için ısıtma ürünleri ve hizmetleri
sağlamaktadır.