BİYOKÜTLE ENERJİSİ


Enerjinin çevresel kirliliğe yol açmadan sürdürülebilir olarak sağlanabilmesi için kullanılacak
kaynakların başında biyokütle enerjisi gelmektedir. Biyokütle enerjisi tükenmez bir kaynak olması, her
yerde elde edilebilmesi, özellikle kırsal alanlar için sosyo-ekonomik gelişmelere yardımcı olması
nedeniyle uygun ve önemli bir enerji kaynağı olarak görülmektedir.
Tarımsal ve ormansal atıklar biyokütle için en önemli kaynak potansiyelini oluşturmaktadır.
Fosil yakıtların kısıtlı olması, ayrıca bunların çevre kirliliği oluşturması nedeni ile biyokütle kullanımı
enerji sorununu çözmek için giderek önem kazanmaktadır.

(http://www.eie.gov.tr)

BİYOKÜTLE NEDİR VE NASIL KULLANILIR?

 1. Yanma (Kombi Santralleri): Biyokütle, doğrudan yanma yoluyla enerji üretmek için kullanılır. Bu yöntemde, biyokütle (odun, tarım atıkları, ahşap artıkları vb.) yakılarak yüksek sıcaklıkta ısı üretilir. Oluşan bu ısı, bir kazan içinde suyu ısıtarak buhar üretir. Oluşan buhar ise türbinleri döndürerek elektrik üretir.
 2. Biyokütle Gazlaştırma: Bu yöntemde, biyokütle yüksek sıcaklıkta bir oksijen olmayan ortamda gazlaştırılır. Gazlaştırma işlemi sonucunda sentez gazı (hidrojen ve karbonmonoksit karışımı) elde edilir. Bu gaz, genellikle gaz motorları veya gaz türbinleri ile yakılarak elektrik üretimi sağlanır.
 3. Biyojenerasyon (Kojenerasyon): Biyokütle enerjisi, sadece elektrik değil aynı zamanda ısı üretimi amacıyla kullanılabilir. Bu yöntemde, biyokütle yakılırken ortaya çıkan ısı, enerji üretimi yanı sıra ısıtma ihtiyacını da karşılayabilir.
 4. Termokimyasal Yöntemler: Biyokütle, piroliz veya karbonizasyon gibi termokimyasal yöntemlerle işlenerek biyokömür veya biyokatran gibi ürünler elde edilebilir. Bu ürünler daha sonra enerji üretimi için kullanılabilir.

Biyokütle ile elektrik üretiminin avantajları şunlar olabilir:

 • Yenilenebilir Kaynak: Biyokütle, doğal döngüler içinde sürekli olarak üretilebilen bir kaynaktır, bu nedenle yenilenebilir enerji türlerinden biridir.
 • Düşük Karbon Emisyonları: Fosil yakıtlara göre daha düşük karbon salınımı sağlayabilir, çevre dostu bir enerji kaynağıdır.
 • Atık Değerlendirmesi: Tarım atıkları, odun artıkları ve diğer biyokütle kaynakları enerji üretimi için kullanılarak atıkların değerlendirilmesi sağlanır.
 • Enerji Bağımsızlığı: Biyokütle enerjisi, yerel üretim ve kullanım ile enerji bağımsızlığını artırabilir.

Ancak biyokütle enerjisi üretiminde dikkat edilmesi gereken bazı noktalar vardır:

  • Sürdürülebilirlik: Biyokütle kaynaklarının sürdürülebilir bir şekilde yönetilmesi, orman tahribatı gibi olumsuz etkilerin önlenmesi için önemlidir.
  • Verimlilik: Biyokütle enerji üretimi yöntemlerinin verimli olması, enerji kaynaklarının etkin kullanımını sağlar.

Atmosferik Etkiler: Biyokütle enerjisi üretimi sırasında oluşan duman, kirleticiler ve gazlar atmosferik etkilere yol açabilir, bu nedenle uygun filtreleme ve temizleme sistemleri gereklidir.