Enerjinin çevresel kirliliğe yol açmadan sürdürülebilir olarak sağlanabilmesi için kullanılacak
kaynakların başında biyokütle enerjisi gelmektedir. Biyokütle enerjisi tükenmez bir kaynak olması, her
yerde elde edilebilmesi, özellikle kırsal alanlar için sosyo-ekonomik gelişmelere yardımcı olması
nedeniyle uygun ve önemli bir enerji kaynağı olarak görülmektedir.
Tarımsal ve ormansal atıklar biyokütle için en önemli kaynak potansiyelini oluşturmaktadır.
Fosil yakıtların kısıtlı olması, ayrıca bunların çevre kirliliği oluşturması nedeni ile biyokütle kullanımı
enerji sorununu çözmek için giderek önem kazanmaktadır (http://www.eie.gov.tr).