Isı Pompası Nedir ?


“Isı pompası nedir?”
 sorusunun en kısa cevabı evimizde hem kombi, hem klima görevi gören çevre ve enerji dostu bir sistemdir diyebiliriz. Evimizde ihtiyacımız olan ısınma ve serinletme görevi gören, bunların yanı sıra kullanım ihtiyacı olan sıcak suyu sağlamak için ortamda bulunan doğal ısıyı, kullanılabilecek daha yüksek sıcaklık ve basınca dönüştürebilen ve pompalayabilen cihazlara, ısı pompası denmektedir. Isı kaynağı ortamı olarak havayı, suyu ve toprağı kullanan bu cihazlar hava kaynaklı, su kaynaklı ve toprak kaynaklı ısı pompaları olarak üçe ayrılmaktadırlar.

Isı Pompası Nasıl Çalışır?

Genel olarak buzdolabının çalışma prensibi ile aynı şekilde çalışmaktadır. Buzdolapları iç hacmini soğuturken dışarıya sıcak hava verir. Bu işlem tersine çevrim ile ortam ısısını kullanarak enerji üretir. Isı pompalarının da çalışma prensibi bu şekildedir. Hava kaynaklı ısı pompaları diğerlerinden farklı olarak ortam havasındaki ısıyı enerjiye dönüştürerek odaya geri kazandırır.

Teknik olarak konuyu ele alacak olursak; kaynaklardan çekilen ısı, pompaya monteli bir eşanjöre aktarılır. Çevrim sırasında soğutucu akışkanın kaynaktan aldığı enerji ile fiziki değişim başlar ve düşük sıcaklıklarda bile buhar haline dönüşür.

Gaz halinde bulunan akışkan daha sonra ısıtma ve sıcak su üretimi için kullanılabilmesi bir kompresör tarafından sıkıştırılması ile mümkün hale gelir. Sonrasında yüksek sıcaklık ve basınçta oluşan akışkan yine bir eşanjör ile evlerdeki ısıtma ve sıcak su devrelerine aktarılır. Öyle ki -15°C’de bile ısı üretimi sağlanır.

Bu anlattıklarımız kış aylarında gerçekleşen işlemler. Yaz aylarında da soğutma sistemi için tam tersi bir çevrim uygulanır. Dolayısıyla, sıcak havalarda da soğutma sistemi olarak kullanılabilmektedir.

 

Isı Pompası Ne Kadar Elektrik Harcar?

Isı pompasının verimliliğini ölçmek için, COP birimi kullanılır. Giren ve çıkan enerji miktarını yani elektrik ve ısı miktarını ölçerek, COP birimi belirlenir. Isı pompaları her bir kW elektrik tüketiminin COP değeri, katı kW kadar ısı üretimi sağlar.

Evlerde bir yılda yaklaşık 12000 kWH ısı gerekmektedir. Bu durumda COP değerinin 4 olduğunu var saydığımız bir ısı pompası yılda, 3000 kW elektrik tüketimi yapar. Bu değer ısı pompasının kalitesine bağlı olduğu gibi, evin büyüklüğü, yalıtımı ve sıcak su kullanım oranına da bağlı olarak değişebilir.

Isı Pompasının Çevreye Etkileri

Isı pompasının avantajları saymakla bitmezken, dezavantajlarını sayamamaktayız. Çünkü iyi dizayn edilmiş bir ısı pompasının neredeyse hiçbir dezavantajı bulunmamaktadır. Isı pompalarının çevre için en önemli avantajlarından biri hava kirliliğine neden olmamasıdır. Çünkü bu sistemde baca yoktur. Aynı zamanda atık gaz da yoktur. Bundan dolayı havayı kirletmezler. Isı pompaları her hangi bir atık çıkartmadıklarından dolayı temiz bir ısıtma kaynağı olarak kullanılmaktadırlar.